Skip to main content

Espace membre

You are here

This website is currently not available in English

Accueil

Probila-Unitrab is a Belgium professional organization for Organic Processors, Wholesalers and Retailers which represents the interests of the organic food and natural goods sector on a political, ecological and economic level. The organization participates in the constitution of national and international legislative projects, for example in the enhancements of the EU-Organic Regulations.

For more information, visit our French or Dutch version.
We will be please to inform you as soon as the English version will be available.
For any question, contact us at [email protected]

Wat is Probila?

Probila (in het Nederlands) - Unitrab (in het Frans) is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert. 

In dit perspectief is Probila-Unitrab een beroepsvereniging die wenst:

  • de subsector biologische landbouw van de verwerkers en verdelers te verenigen en te versterken door informatie en de verdediging van hun belangen.
  • zorgen voor een gemeenschappelijke visie.
  • samenwerken aan de groei en de ontwikkeling van de bio markt, aan innovatie en de kwalitiet van biologische producten.