Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Communicatiewerkzaamheden

Bevorderen van collectieve acties en voldoen aan de specifieke verwachtingen.

De beroepsvereniging Probila streeft verschillende doelen na :

  • De actoren aan het eind van de bioproductieketen vertegenwoordigen bij de overheid, de media en andere instanties,
  • De economische, sociale en ecologische rol van haar leden promoten bij al haar partners,
  • Verstrekken van juridische, sociale en economische informatie en analyse aan de leden door middel van publicaties en alle andere nuttige kanalen,
  • De consument informeren over de werkelijke garantie van de biologische kwaliteit door middel van publicaties en alle andere nuttige kanalen.

Bovendien doet Probila het volgende:

  • als eigenares en manager en onder de labels Biogarantie® en Ecogarantie®, organiseert Probila communicatiewerkzaamheden, ontwikkelt publiciteitsmateriaal, stelt communiqués op, met als doel de duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch vlak van de biologische productie te promoten.

Als lid,

  • wordt u regelmatig ingelicht en/of geadviseerd over de juridische, economische actualiteit via onze nieuwsbrief of via een ander door ons geschikt geacht communicatiekanaal,
  • heeft u toegang tot bepaalde artikels, studies, projecten van de beroepsvereniging in de afdeling « Docutheek » van deze website.