Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
Listera les dernières actus
Vous avez la fibre bio et recherchez un poste de responsable ? Vous appréciez travailler en autonomie, êtes en quête de responsabilités et avez des idées plein la tête ?

Toutes les informations nécessaires à une compréhension efficace du label sont désormais regroupées sous la forme de deux dépliants, à distribuer selon vos besoins !

Comment encourager la durabilité dans l'industrie des produits de nettoyage?
Een belangrijk deel van onze leden is actief in de non-food sector,vooral in het domein van de etherische oliën, de cosmetica, de huidverzorging- en de cosmetica-producten en dit niet alleen in België, maar ook in andere al dan niet Europese landen.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Duurzame ontwikkeling

Biologische landbouw is niet iets recents, maar is beetje bij beetje ontwikkeld door het harde werk van een handvol "pioniers" en is geleidelijk geëvolueerd van een marginale positie naar een centraal maatschappelijk vraagstuk. Biologische landbouw is het aanpakken van duurzame ontwikkeling. De Europese wetgeving bepaalt dat de biologische productie een alomvattend systeem van landbouwbeheer en voedselproductie is en eist van de actoren in de biologische sector dat zij de ecosystemen en natuurlijke cycli respecteren, dat zij de gezondheid van de bodem, van het water, de planten en dieren verzekeren, dat zij zorgen voor een een hoog niveau van biodiversiteit en verantwoord gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen, zoals water, grond, organische stoffen en lucht.

Heden ten dage wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal staat moeten bio-verwerkers voortdurend het hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen om consequent te blijven en hun pioniersrol consistent verder te spelen. Zij hebben behoefte aan hulpmiddelen en efficiënte manieren om de organische landbouw verder te ontwikkelen en een voorbeeldfunctie te vervullen.  

De nieuwe EU-verordening inzake de biologische productie bepaalt in artikel
7 -1 (d) dat organische producenten andere dan micro-ondernemingen, landbouwers en "aquacultuurexploitanten" een milieumanagementsysteem moeten opzetten om hun prestaties te verbeteren.

  1.                                     
Milieumananagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als een onmisbare schakel in de keten, besteden verwerkers en verdelers van biologische producten veel aandacht aan de manier waarop ze centraal staan in de samenleving en hun omgeving en implementeren praktijken gericht op duurzame ontwikkeling, zoals het beheer van afval, waterverbruik en een rationeler energieverbruik.

Met een beter algemeen beheer van de productie geassocieerd met betere praktijken op milieugebied, kan de consument er zeker van zijn dat de gekochte producten kaderen in een duurzame mondiale aanpak.

Als u dit wenst, kan ook u zich (her) positioneren in milieubeheer en duurzaam maatschappelijk ondernemen en een bevoorrechte gesprekspartner vinden evenals verschillende manieren van begeleiding:

  • raadplegingen van actoren uit de sector worden regelmatig georganiseerd ;
  • opleidingen worden gegeven op aanvraag, in uw onderneming ;
  • seminaries worden jaarlijks georganiseerd ;
  • individuele begeleiding is heel het jaar mogelijk, op aanvraag.

Meer informatie nodig? Onze dienst voor duurzame ontwikkeling staat ter uwer beschikking.