Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Reglementering

Net zoals de biologische productie, voldoet de voedingsindustrie, onmisbare schakel in de biologische sector, aan dezelfde wettelijke eisen wat betreft de specificaties van het productdossier, die evenzeer van toepassing zijn op KMO’s en grote ondernemingen die grondstoffen en gecertificeerde verwerkte producten verwerken of verdelen.

Probila volgt via talrijke uitwisselingen met de aangesloten bedrijven de wetgevingsprocedure op en anticipeert op mogelijke veranderingen.

Vooral nu op dit moment het voorstel van de Commissie om de verordening inzake de biologische regelgeving (2017) te herzien hangende is. Dit is een belangrijk moment want de biologische regelgeving is nu het centrale punt voor de producenten, verwerkers, importeurs en verdelers die wensen om gecertificeerde biologische producten op de markt te brengen.

Probila biedt in elke fase verbeteringen aan in de tekst en gebruikt ook andere vectoren om te proberen de tekst beïnvloeden teneinde te komen tot een aanvaardbaar versie. Door het consolideren van gemeenschappelijke standpunten met BioForum Vlaanderen op nationaal niveau en met andere organisaties op Europees niveau verdedigt Probila de belangen van haar leden en de beroepsgroep door niet alleen een strikte regelgeving te vragen, maar ook een realistisch en praktisch reglement dat echt tegemoetkomt aan de eisen van de consument.