Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Reglementering

Een regelgeving voor de biosector, de kern van het beroep!

Elk bedrijf dat producten met het label "biologisch" op de markt wil brengen moet voldoen aan bepaalde technische voorschriften betreffende de samenstelling en de productiemethode van deze producten en de controle ondergaan van een onafhankelijke door de overheid erkende controle-instantie. Dus alle stadia van de primaire productie van een biologisch product tot en met de opslag, verwerking, transport, verkoop en levering aan de eindverbruiker moeten worden onderworpen aan de controle en in voorkomend geval ook de etikettering, reclame, invoer, uitvoer en onderaanneming moet gecontroleerd worden.

Producten uit de biologische landbouw kunnen worden geïdentificeerd door het Europees logo, dat een waarborg is dat de precieze specificaties voor de sector nageleefd werden. Naast het Europees logo kunnen nationale en particuliere logo's worden gebruikt.

In België geven twee private labels beheerd door beroepsorganisaties in overleg met de actoren van de sector de consumenten de mogelijkheid om gemakkelijk en feilloos de producten te identificeren:

  • Het bioproduct : Biogarantie®.
  • Het ecologisch product : Ecogarantie®