Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Toepassingsgebied

Alle handelaars die produceren, bereiden (verwerking, verpakking, etikettering), importeren, opslaan of biologische producten afzetten moeten formeel worden gecontroleerd. Dit is ook het geval voor loonwerkers-onderaannemers. Nochtans kunnen sommige verkoopspunten worden vrijgesteld van het controlesysteem.

Inderdaad kan elke exploitant die rechtstreeks niet-voorverpakte biologische producten verkoopt aan consumenten worden vrijgesteld van het indienen van de controle op voorwaarde:

  • dat hij geen biologische producten produceert/bereidt,
  • dat hij de op de markt gebrachte biologische producten niet elders opslaat dan in zijn verkoopspunt,
  • dat hij geen biologische of omschakelingsproducten importeert uit derde landen,
  • dat hij zijn activiteiten niet uitbesteedt in onderaanneming aan derden,
  • dat hij geen producten exporteert die vervaardigd zijn overeenkomstig de productievoorschriften die bepaald zijn door R.834/2007 en de verordeningen ter uitvoering daarvan,
  • EN dat de voor een bedrag dat lager is dan 5.000 € exclusief BTW onverpakt gekochte biologische producten rechtstreeks doorverkocht worden aan de consument.

Deze vrijstelling betreft dus kleine winkeliers die biologische producten in bulk verkopen waarvan zij de verpakking of etikettering niet hebben veranderd tussen de ontvangst en de verkoop.

Voor het Waals Gewest:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voor het Vlaams Gewest:

  • Enkel verkooppunten die rechtstreeks voorverpakte producten (bio) verkopen zijn vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt automatisch. Het is niet meer nodig om een aanvraag in te dienen.

Op het gebied van catering mag gemeld worden dat het bioproducten betreft mits de cateringactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van de specificaties van Biogarantie®: Regels en normen voor de controle en de certificering van horeca en catering.